นำเข้าล่าสุด

การใช้ระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชคลุมดินในระบบการปลูกข้าวและผลกระทบต่อไส้เดือนฝอยศัตรูพืชและคุณสมบัติของดิน

เจ้าของผลงาน : ณัฐธิเดช บี่สา
คำสำคัญ : ระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์, ข้าว, ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
วันที่เผยแพร่ : 6 ธันวาคม 2562

Long term stability of immunophenotypic T cell subsets from whole blood of tacrolimus-based therapy kidney transplantation patients and healthy volunteers by flow cytometric analysis

เจ้าของผลงาน : Suthida Boonsom
คำสำคัญ : Flow cytometric analysis, kidney transplantation patient, Long term stability of T cell, whole blood sample, tacrolimus
วันที่เผยแพร่ : 6 ธันวาคม 2562

การแพร่กระจาย อาหาร และนิสัยการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เจ้าของผลงาน : รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์
คำสำคัญ : ประเภทการกินอาหาร, ประชาคมปลา, แหล่งหญ้าทะเล, อ่าวคุ้งกระเบน, จังหวัดจันทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 6 ธันวาคม 2562

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 9,155 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 8,011 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 7,385 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 7,100 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 6,537 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,851 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,126 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,898 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4,882 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,858 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

6,840 รายการ
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
511
นิติศาสตร์
30
ปรัชญา
310
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
60
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
396
วิทยาศาสตร์การแพทย์
752
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
435
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
688
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
504
เศรษฐศาสตร์
823

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710