นำเข้าล่าสุด

การจัดการความรู้เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวัฒนธรรมไทลื้อกับการผลิตสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนำเข้าสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : โกมินทร์ วังอ่อน
คำสำคัญ : ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม, การผลิตสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 22 กันยายน 2563

พัฒนาสารสกัดมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเพกาสำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสัตว์สู่คน ที่ทำให้เกิดแผลติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ

เจ้าของผลงาน : รศ. ดร. ภญ. ปองทิพย์ สิทธิสาร
คำสำคัญ : เพกา, สารสกัดมาตรฐาน, ต้านแบคทีเรียก่อโรคสัตว์สู่คน, ขี้ผึ้งสารสกัดเพกา
วันที่เผยแพร่ : 22 กันยายน 2563

การผลิตเบต้าแคโรทีนและแคนตาแซนธินจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผสมในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา เสนีวาส
คำสำคัญ : ลูทีน, แคโรทีนอยด์, สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก
วันที่เผยแพร่ : 21 กันยายน 2563

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 11,682 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 11,498 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 11,496 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 9,328 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 8,664 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 8,349 ครั้ง

การทำสบู่ว่านหางจระเข้

เจ้าของผลงาน : นายคริษฐ์ ศรีศิลปอุดม
คำสำคัญ : การทำสบู่, ว่านหางจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม : 7,333 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 7,295 ครั้ง

รู้ทันเรื่องพริก ส่วนไหนของพริกที่เผ็ดที่สุด วิธีการแก้อาการเผ็ดที่ดีที่สุด

เจ้าของผลงาน : ดร. ศศิวิมล แสวงผล
คำสำคัญ : ประโยชน์ของพริก, รู้ทันพริก, วิธีแก้เผ็ด
จำนวนผู้เข้าชม : 7,258 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 6,287 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

8,749 รายการ
ณ วันที่ 23 กันยายน 2563

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
685
นิติศาสตร์
49
ปรัชญา
450
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
101
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
549
วิทยาศาสตร์การแพทย์
836
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
505
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
931
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
668
เศรษฐศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710