นำเข้าล่าสุด

การศึกษาประสิทธิภาพของการปล่อยแตนเบียนดักแด้แมลงวัน ในฟาร์มโค

เจ้าของผลงาน : ทิพวรรณ สุศรี
คำสำคัญ : แตนเบียนดักแด้, แมลงวัน, ศัตรูธรรมชาติ, โคนม, ฟาร์มเกษตรกร
วันที่เผยแพร่ : 5 มิถุนายน 2563

การผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรัมที่จำเพาะต่อ Streptomyces-PR15 และการใช้ตรวจติดตามเชื้อรอบผิวรากต้นกล้าพริก

เจ้าของผลงาน : วีรกรณ์ แสงไสย์
คำสำคัญ : ELISA, polyclonal, antiserum, จุลินทรีย์ปฏิปักษ์
วันที่เผยแพร่ : 5 มิถุนายน 2563

ศักยภาพของเชื้อ Streptomyces-PR87 ปฏิปักษ์ และวิธีการใช้ สำหรับควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ในสภาพโรงเรือนปลูกพืชทดลอง

เจ้าของผลงาน : รัติกาล ยุทธศิลป์
คำสำคัญ : แอคติโนมัยซีส, การควบคุมโดยชีววิธี, ไส้เดือนฝอยรากปม, มะเขือเทศ
วันที่เผยแพร่ : 5 มิถุนายน 2563

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 10,733 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 10,354 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 10,076 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 7,941 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 7,905 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 7,822 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 6,811 ครั้ง

รู้ทันเรื่องพริก ส่วนไหนของพริกที่เผ็ดที่สุด วิธีการแก้อาการเผ็ดที่ดีที่สุด

เจ้าของผลงาน : ดร. ศศิวิมล แสวงผล
คำสำคัญ : ประโยชน์ของพริก, รู้ทันพริก, วิธีแก้เผ็ด
จำนวนผู้เข้าชม : 5,983 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,870 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 5,593 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

7,987 รายการ
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
618
นิติศาสตร์
43
ปรัชญา
396
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
85
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
503
วิทยาศาสตร์การแพทย์
804
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
474
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
852
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
603
เศรษฐศาสตร์

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710