นำเข้าล่าสุด

ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดรวมขิงและข้าวก่ำต่อภาวะสมองขาดเลือดในหนูแรท

เจ้าของผลงาน : นายพุทธิวัฒน์ ทองวงศ์
คำสำคัญ : ขิง ข้าวก่ำ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน Zingiber officinale, purple rice, ischemic stroke
วันที่เผยแพร่ : 29 กันยายน 2559

PERFORMANCE EVALUATION OF ​ AERMOD AND CALPUFF AIR DISPERSION MODELS ​ IN MAPTAPHUT INDUSTRIAL AREA​

เจ้าของผลงาน : นายณัฐวุฒิ จิตรา
คำสำคัญ : AERMOD, CALPUFF, Air Dispersion, Maptaphut
วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2559

การออกแบบฝ้าเพดานผ้าใบที่ใช้งานร่วมกับหิ้งสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากหิ้งสะท้อนแสง สำหรับอาคารสำนักงาน

เจ้าของผลงาน : นางสาวทิพวรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
คำสำคัญ : ฝ้าเพดานผ้าใบรูปทรงโค้ง, โครงสร้างรับแรงดึง, หิ้งสะท้อนแสง, ค่าความสว่าง, ค่าความสม่ำเสมอ
วันที่เผยแพร่ : 28 กันยายน 2559

รายการยอดนิยม

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 1,954 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 1,892 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 1,877 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,815 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,814 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,521 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,508 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,501 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,480 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 1,442 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

1,851 รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
107
นิติศาสตร์
4
ปรัชญา
41
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
88
วิทยาศาสตร์การแพทย์
278
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
116
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
426
สังคมวิทยา
157
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
796
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
156
เศรษฐศาสตร์
148

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ EXPLORE

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710