นำเข้าล่าสุด

การพัฒนากระบวนการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติสำหรับเส้นใยกล้วย

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ธูปถมพงศ์
คำสำคัญ : เส้นใยกล้วย, กระบวนการเตรียมเส้นใย, ครั่ง, เปลือกสะเดา, เมล็ดมะขาม
วันที่เผยแพร่ : 29 กรกฎาคม 2564

การบำบัดน้ำเสียแบบ zero waste จากกระบวนการแยกเส้นใยกล้วย

เจ้าของผลงาน : รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ
คำสำคัญ : การบำบัดน้ำเสีย การรวมตะกอน การแยกเส้นใยกล้วย วัสดุพรุน กากตะกอนน้ำเสีย
วันที่เผยแพร่ : 27 กรกฎาคม 2564

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

เจ้าของผลงาน : นางสาวสิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม
คำสำคัญ : การสร้างสรรค์นวัตกรรม, รูปแบบการเรียนรู้, นักเรียนอาชีวศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 27 กรกฎาคม 2564

รายการยอดนิยม

การทำสบู่ว่านหางจระเข้

เจ้าของผลงาน : นายคริษฐ์ ศรีศิลปอุดม
คำสำคัญ : การทำสบู่, ว่านหางจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม : 15,751 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 14,680 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 14,190 ครั้ง

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 13,437 ครั้ง

การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล

เจ้าของผลงาน : ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
คำสำคัญ : ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ, การคัดลอกผลงาน, academic integrity, plagiarism
จำนวนผู้เข้าชม : 12,448 ครั้ง

รู้ทันเรื่องพริก ส่วนไหนของพริกที่เผ็ดที่สุด วิธีการแก้อาการเผ็ดที่ดีที่สุด

เจ้าของผลงาน : ดร. ศศิวิมล แสวงผล
คำสำคัญ : ประโยชน์ของพริก, รู้ทันพริก, วิธีแก้เผ็ด
จำนวนผู้เข้าชม : 12,084 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 10,785 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 10,047 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 9,437 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 8,530 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

8,998 รายการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
722
นิติศาสตร์
50
ปรัชญา
451
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
102
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
557
วิทยาศาสตร์การแพทย์
893
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
524
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
991
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
678
เศรษฐศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708